top of page

#cyberAudyt

Dla wielu słowo audyt kojarzy się z szukaniem dziury w całym. Dla nas to słowo to przede wszystkim okazja do ulepszenia. Organizacje, niezależnie od rozmiaru, muszą spełniać pewne wymogi prawne, pod groźbą wysokich kar finansowych. Dla wielu zdefiniowanie tych wymogów bywa bardzo problematyczne, dlatego też organizacje często nie są pewne tego czy spełniają odpowiednie kryteria. 

Audyt bezpieczeństwa to przede wszystkim działania zapobiegawcze. Dzięki weryfikacji stanu wdrożonych kontrolek bezpieczeństwa, działających procesów, oraz zaimplementowanych technologii możemy jasno stwierdzić czy spełniamy wymogi bezpieczeństwa zdefiniowane w regulacjach prawnych. Audyt bezpieczeństwa to również zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych.


Posiadamy autorskie narzędzia do weryfikacji zgodności z takimi regulacjami jak NIS2, RODO czy PCI DSS. Przeprowadzamy audyty na bazie renomowanych norm bezpieczeństwa jak ISO27001 czy NIST 800-53. Nasze audyty to nie tylko klasyczne sprawdzenie tzw. check-listy, weryfikujemy również stan bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz aplikacji tworzonych i wykorzystywanych przez organizacje.

Każdy klient otrzymuje od nas szczegółowy raport odnalezionych podatności oraz naprawczy plan działania. To oznacza, że nasi klienci nie pozostają sami w odnajdywaniu skutecznych sposobów polepszenia stanu bezpieczeństwa. Chcemy aby nasi klienci mieli możliwości wyboru środków usprawniających oraz aby wiedzieli, które działania powinny być traktowane jako priorytetowe.

 

#NIS2
#ISO27001
#RODO
#NIST800
#PCIDSS

threat.pg.jpg

Aby zapoznać się z naszą ofertą usług audytowych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Audyt Bezpieczeństwa

bottom of page