top of page

#cyberHealth

Cel Szkolenia:

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z ochroną danych w służbie zdrowia, opracowaliśmy kompleksowe szkolenie z cyberbezpieczeństwa, dedykowane pracownikom medycznym. Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania cyberzagrożeniami oraz ochrony wrażliwych danych pacjentów i systemów zdrowotnych.

Program Szkolenia:

 1. Podstawy Cyberbezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia:

  • Znaczenie i wyzwania cyberbezpieczeństwa w służbie zdrowia

  • Przegląd najczęstszych cyberzagrożeń i przypadków naruszeń danych

 2. Zasady Ochrony Danych i Prywatności:

  • Przepisy dotyczące ochrony danych (HIPAA, GDPR)

  • Zabezpieczanie danych osobowych i zdrowotnych pacjentów

  • Zapobieganie wyciekom danych

 3. Bezpieczeństwo Systemów Medycznych:

  • Zabezpieczenie elektronicznych systemów dokumentacji medycznej (EMR/EHR)

  • Cyberhigiena i zarządzanie urządzeniami medycznymi

  • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w zdrowiu

 4. Zarządzanie Cyberincydentami:

  • Techniki rozpoznawania i reagowania na cyberataki

  • Planowanie awaryjne i procedury odzyskiwania danych

  • Koordynacja działań w przypadku incydentu cyberbezpieczeństwa

 5. Interaktywne Warsztaty:

  • Symulacje scenariuszy cyberataków

  • Warsztaty z zarządzania incydentami

 6. Podsumowanie i Dyskusja:

  • Kluczowe wnioski i najlepsze praktyki

  • Sesja pytań i odpowiedzi

Metodyka Szkolenia:

Szkolenie łączy w sobie teoretyczne prezentacje z interaktywnymi warsztatami praktycznymi, umożliwiając uczestnikom zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii.

Dla Kogo Jest To Szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do:

 • Lekarzy

 • Pielęgniarek i pielęgniarzy

 • Administratorów systemów medycznych

 • Wszystkich pracowników służby zdrowia zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Informacje Organizacyjne:

 • Data i Czas: 13 Marzec 2024

 • Lokalizacja: Online

 • Cena Specjalna: 500 PLN + VAT dla pracowników służby zdrowia

 • Cena: 750 PLN + VAT

bottom of page