top of page

#cyberProfi

Sprawdź listę nadchodzących szkoleń z cyklu #cyberProfi

 #cyberHealth

Zapraszamy pracowników służby zdrowia do udziału w naszym specjalistycznym szkoleniu z cyberbezpieczeństwa. Ten intensywny kurs został stworzony, aby wyposażyć personel medyczny w kluczowe umiejętności i wiedzę potrzebną do ochrony wrażliwych danych pacjentów i systemów zdrowotnych przed cyberzagrożeniami. Skupiając się na praktycznych aspektach bezpieczeństwa danych, zarządzaniu incydentami i strategiach prewencyjnych, nasze szkolenie jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów medycznych, dążących do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w środowisku opieki zdrowotnej

Najbliższe szkolenie

13 MARZEC
2024


Online
 

 #Command&Control

Interaktywny warsztat dedykowany dla C-Suite. Ten kurs został stworzony, aby wyposażyć osoby decyzyjne w wiedzę jak zarządzać cyberincydentami w organizacjach. Rola C-Suite jest kluczowa przy podejmowaniu ważnych decyzji w trakcie każdego ważnego incydentu. Nasze szkolenie to strategiczny przewodnik dla każdego doświadczonego managera, który chce umiejętnie i świadomie podejmować decyzje, które mogą zaważyć na być lub nie być jego firmy. 

Najbliższe szkolenie

KWIECIEŃ
2024


Stacjonarne
 

 #NIS2

Szkolenie to oferuje praktyczne spojrzenie na cyberbezpieczeństwo zgodnie z wymogami Dyrektywy NIS2. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak zastosować te regulacje i standardy w swojej działalności. Omówione zostaną typowe wyzwania i bariery, z którymi można się spotkać podczas implementacji zabezpieczeń, wzbogacone o konkretne przypadki z różnych krajów Europy. Nie tylko zanurzymy się w praktycznych aspektach zarządzania cyberincydentami, ale także przeanalizujemy istotne kwestie prawne i regulacyjne - obowiązujące przepisy i rozporządzenia związane z NIS2.

Najbliższe szkolenie

11
KWIECIEŃ
2024


Online
 

Szkolenia Cyberbezpieczeństwo

bottom of page