top of page

PODATNOŚCI

CYBERSECURITYSERVICES

CZYM SĄ PODATNOŚCI

Zarządzanie podatnościami jest kluczowym elementem strategii cyberbezpieczeństwa każdej organizacji, polegającym na systematycznym identyfikowaniu, klasyfikowaniu, ocenianiu, i łagodzeniu potencjalnych słabości w systemach informatycznych. W erze cyfrowej, gdzie cyberzagrożenia ewoluują z dnia na dzień, skuteczne zarządzanie podatnościami umożliwia firmom nie tylko wyprzedzanie potencjalnych ataków, ale także zapewnia ochronę wrażliwych danych i zasobów. Poprzez regularne monitorowanie i aktualizację systemów, organizacje mogą znacznie zmniejszyć ryzyko naruszeń bezpieczeństwa i utrzymanie ciągłości działania, co jest niezbędne dla zachowania zaufania klientów i utrzymania stabilności operacyjnej.

TO PATCH OR NOT TO PATCH

Problemy w zarządzaniu podatnościami (VM) stają się coraz bardziej widoczne w wielu organizacjach, co potwierdzają niedawne badania. Około jedna piąta respondentów zgłasza, że ich programy VM otrzymują mniej środków finansowych niż jest to wymagane, co bezpośrednio wpływa na ich efektywność i zdolność do ochrony przed cyberzagrożeniami. Dodatkowo, około jedna trzecia liderów uważa, że metryki i raportowanie w ramach ich programów VM są nieskuteczne, co utrudnia ocenę ryzyka i podejmowanie świadomych decyzji. Wiele organizacji decyduje się na zewnętrzne outsourcingowe procesy VM, takie jak skanowanie sieci, gromadzenie informacji o zagrożeniach czy skanowanie aplikacji. Większość badanych organizacji włącza do swoich strategii VM implementację kontroli dostępu do sieci lub testy penetracyjne. Ponadto, podział obowiązków pomiędzy zarządzanie podatnościami a zarządzanie łatkami między różne zespoły stanowi powszechną trudność, z jaką borykają się liderzy, co dodatkowo komplikuje efektywne zarządzanie podatnościami w organizacji.

49% OutsourceVulnerabilityManagement

QUALYS VMDR

Qualys VMDR (Vulnerability Management, Detection, and Response) to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania podatnościami, które oferuje kompleksowe możliwości wykrywania, identyfikacji, priorytetyzacji i reagowania na zagrożenia cybernetyczne w czasie rzeczywistym. Dzięki zintegrowanej platformie, użytkownicy mogą łatwo monitorować i zarządzać bezpieczeństwem swojej infrastruktury IT, co obejmuje zarówno sieci, jak i urządzenia końcowe, aplikacje, a nawet środowiska chmurowe. Qualys VMDR wyróżnia się na rynku dzięki swojej zdolności do zapewnienia pełnej widoczności na zasoby cyfrowe organizacji oraz automatyzacji procesów skanowania i łagodzenia podatności, co pozwala firmom na proaktywne zabezpieczanie się przed potencjalnymi cyberatakami i zwiększanie swojej cyberodporności.

Jako Value Added Reseller platformy Qualys, nasza firma nie tylko oferuje dostęp do produktu Qualys VMDR, ale również zapewnia szereg usług dodatkowych, które maksymalizują wartość tego rozwiązania dla naszych klientów. Nasze usługi obejmują profesjonalne szkolenia, które pomagają zespołom IT w efektywnym wykorzystaniu platformy, jak również wsparcie w zakresie wdrożeń, dostosowanych do specyficznych wymagań i środowiska każdej organizacji. Ponadto, jako Managed Service Provider, oferujemy pełną obsługę i zarządzanie systemem zarządzania podatnościami, umożliwiając naszym klientom skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie zapewniając, że ich infrastruktura IT jest chroniona przed rosnącymi cyberzagrożeniami.

QUALYS WAS

Qualys WAS (Web Application Scanning) to potężne narzędzie przeznaczone do identyfikowania podatności w aplikacjach internetowych, które stanowią jedne z najczęstszych celów ataków cybernetycznych. Dzięki głębokiej analizie i automatycznemu skanowaniu, Qualys WAS pozwala na szybkie wykrywanie słabości, takich jak Cross-Site Scripting (XSS) i SQL Injection, które mogą prowadzić do poważnych naruszeń danych i kompromitacji systemów. Rozwiązanie to oferuje kompleksowy przegląd bezpieczeństwa aplikacji webowych, zapewniając nie tylko identyfikację podatności, ale także rekomendacje dotyczące ich łagodzenia. Qualys WAS jest zaprojektowany, aby wspierać organizacje w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji internetowych, co jest kluczowe w ochronie wrażliwych danych klientów i zachowaniu zaufania użytkowników.

Jako Value Added Reseller platformy Qualys, nasza firma oferuje nie tylko dostęp do narzędzia Qualys WAS, ale również szereg usług dodatkowych, które ułatwiają efektywne wdrażanie i wykorzystanie tej technologii w ramach strategii cyberbezpieczeństwa. Oferujemy profesjonalne szkolenia dla zespołów deweloperskich i bezpieczeństwa, aby maksymalizować ich zdolności w identyfikowaniu i zarządzaniu podatnościami aplikacji webowych. Ponadto, zapewniamy pomoc w zakresie wdrożeń i konfiguracji systemu, dostosowaną do unikalnych potrzeb każdej organizacji. Jako Managed Service Provider, oferujemy również kompleksowe zarządzanie skanowaniem aplikacji internetowych, co pozwala naszym klientom skoncentrować się na rozwoju biznesu, mając pewność, że ich aplikacje są ciągle monitorowane i chronione przed potencjalnymi zagrożeniami.

JUST IN TIME SECURITY

Usługa "Just in Time Security" to innowacyjne rozwiązanie oferujące jednorazowe, kompleksowe przeskanowanie infrastruktury klienta oraz jego aplikacji webowych, bez konieczności instalacji skanerów czy agentów w infrastrukturze klienta. Dzięki tej usłudze, firmy mogą szybko uzyskać wgląd w stan bezpieczeństwa swoich systemów i aplikacji, identyfikując potencjalne podatności i luki w zabezpieczeniach. Klient otrzymuje szczegółowy raport, zawierający wyniki skanowania wraz z rekomendacjami dotyczącymi łagodzenia wykrytych zagrożeń, co umożliwia natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. Ta usługa jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji potrzebujących szybkiej oceny bezpieczeństwa, chcących uniknąć długotrwałych procesów wdrożenia i poszukujących elastycznego podejścia do zarządzania cyberbezpieczeństwem.

JUST IN TIMESECURITY

Opanuj Zarządzanie Podatnościami z Naszymi Usługami Cyberbezpieczeństwa

bottom of page