top of page
ZARZĄDZANE USŁUGI
CYBER BEZPIECZEŃSTWA

Cyber bezpieczeństwo to obecnie jeden z najgorętszych tematów. Od kilku lat temat ten wraca na główne strony przy okazji zmian prawnych, światowych kryzysów, czy poważnych incydentów. Coraz bardziej skomplikowane wymogi prawne czy wyrafinowane ataki powodują, że organizacje inwestują w różne systemy, które mają pozwolić im się chronić przed incydentami. Świadomość konsekwencji cyberataków się zwiększa przez co wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych ekspertów oraz na narzędzia. Organizacje wskazują na trzy główne przeszkody: Brak odpowiednich umiejętności, zbyt duża ilość narzędzi, oraz brak odpowiedniego budżetu.

człowiek wskazujący na hakera

Według raportu (ISC)2 Cybersecurity Workforce Study obecnie na świecie istnieje luka w liczbie 3,7 miliona pracowników zajmujących się cyber bezpieczeństwem, z wyłączeniem już istniejącej największej w historii liczby pracujących już 4,7 miliona osób. Prawie 49% ankietowanych organizacji stwierdziło, że odczuwa znaczny niedobór personelu zajmującego się cyber bezpieczeństwem, który mógłby zapobiegać problemom z bezpieczeństwem i je rozwiązywać. Ponad 74% organizacji stwierdza że braki kadrowe znacznie zwiększają potencjalne ryzyko ataku na ich organizacje. 

Rynek narzędzi cyber bezpieczeństwa ma się jednak znacznie lepiej niż rynek specjalistów. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez IBM ankietowane organizacje korzystają średnio z 45 narzędzi cyber bezpieczeństwa. Zaskakujące jest to że organizacje, które korzystają z większej ilości narzędzi mają większe problemy z identyfikacją oraz reakcją na incydenty - średnio 8% mniej incydentów zostało zidentyfikowanych przez organizacje posiadające ponad 50 narzędzi. 

człowiek naciska na ekran z napisem incydent

Aby zaadresować problemy organizacji borykających się z niedoborem personelu oraz źle dobranych narzędzi, przygotowaliśmy dla naszych klientów dedykowane usługi zarządzane. 

Naszymi głównymi partnerami technologicznymi są takie firmy jak Microsoft, Qualys czy OneTrust. Dzięki ścisłej współpracy nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w obsłudze narzędzi wiodących dostawców. Usługi zarządzane to nie tylko technologia i ludzie, ale co najważniejsze procesy, które są dostosowane do wymogów naszych klientów. Po przez analizę zapotrzebowań organizacji jesteśmy w stanie dostosować procesy związane z obsługą narzędzi do wymogów organizacyjnych. 

Microsoft_logo_(2012).svg.png
1280px-Logo-Qualys.svg.png
OneTrust-RGB-Color.png

W celu zapoznania się z naszą ofertą usług zarządzanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.

bottom of page