SECURITY CONSULTING

Przez lata współpracy z międzynarodowymi firmami i instytucjami pomagaliśmy klientom w ich drodze do wdrażania technologii bezpieczeństwa i wzmacniania postawy bezpieczeństwa.

Security Compliance - Zapewnienie zgodności z przepisami, standardami bezpieczeństwa i regulacjami wewnętrznymi poprzez wykorzystanie odpowiednich zestawów narzędzi i możliwości audytowych

Security Governance - Tworzenie i aktualizacja podstawowej dokumentacji bezpieczeństwa, takiej jak polityki, standardy i procedury w celu zbudowania i ulepszenia stanu bezpieczeństwa

Information Protection - Identyfikacja, klasyfikacja i ochrona zasobów informacyjnych firmy. Bez względu na to, gdzie jest przetwarzany i komu jest udostępniany.

Asian business adviser meeting to analyz