top of page
CYBER BEZPIECZEŃSTWO OCHRONY ZDROWIA

Służba zdrowia to jeden z tzw. krytycznych sektorów bez, którego współczesne społeczeństwo nie może bezpiecznie funkcjonować. Nie jest więc przypadkiem, że praktycznie od momentu wybuchu pandemii COVID-19 sektor ten stał się głównym celem ataków cyber-przestępców. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Służba zdrowia to jeden  z najmniej wspieranych i ochranianych w kategoriach cyber-zagrożeń sektorów Unii Europejskiej. Skutkiem tych zaniedbań narażono poważnie zdrowie obywateli Unii.

Dlatego też, od początku funkcjonowania naszej organizacji wspieramy działania tego właśnie sektora do podwyższenia poziomu dojrzałości w zakresie cyber-bezpieczeństwa. Nasza aktywność w tym zakresie oparta jest na doświadczeniach z branżą farmakologiczną, dla której aktualnie przygotowujemy i realizujemy projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla krytycznego łańcucha dostaw leków na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Dowiedz się więcej jak wspieramy sektor ochrony zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

chemiczne kompozycje
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIERSTWA

W przeciwieństwie do dużych korporacji, małe i średnie przedsiębiorstwa często nie posiadają wystarczających zasobów pozwalających na utrzymanie odpowiedniego poziomu  cyber-bezpieczeństwa. Niemniej jednak MŚP mają identyczne zobowiązania wobec wymagań prawnych jak Ci, którzy dysponują  wielomilionowymi budżetami.

Naszą misją jest więc stworzenie bezpiecznego eko-systemu wyrównującego szanse przedsiębiorstw, bez względu na ich potencjał ekonomiczny, w walce z cyber-przestępcami. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie obecnie dostosować program cyber-bezpieczeństwa dla organizacji każdego rozmiaru, tak aby biznes mógł się skupić głównie na realizacji swoich strategicznych celów.

Dowiedz się więcej jak wspieramy MŚP oraz NGO na terenie Unii Europejskiej.

obraz z napisem SME
ZARZĄDZANE USŁUGI CYBER BEZPIECZEŃSTWA

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu cyber-bezpieczeństwa, potrzebni są ludzie, procesy i narzędzia. W zdecydowanej większości organizacje swoją przygodę z cyber-bezpieczeństwem rozpoczynają od zakupu narzędzi  jednak i najczęściej na tym kończą. Narzędzia te stają się jednak bezużyteczne bez odpowiednich procedur i wiedzy osób posługujących się nimi.  

Aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego wykorzystania narzędzi cyber- bezpieczeństwa, postanowiliśmy nawiązać bliską współpracę z wiodącymi dostawcami takich technologii oraz zaoferować organizacjom ich produkty w formule w pełni gotowych do zarządzania usługami cyber- bezpieczeństwa. Dzięki naszej współpracy z partnerami oraz posiadanemu doświadczeniu możemy zaplanować, wdrożyć i utrzymać najbardziej skomplikowane rozwiązania technologiczne, które będą  precyzyjnie dostosowane do potrzeb organizacji.

 

Dowiedz się więcej jak nasze usługi zarządzane wspierają organizacje na terenie Unii Europejskiej

człowiek naciskający na guzik
bottom of page