top of page

CYBERProjekty

ASCLEPIUS

KIM BYŁ ASKLEPIOS

Asklepios był postacią z mitologii greckiej, uznawaną za boga medycyny i uzdrowienia. Jego umiejętności w leczeniu chorych i ożywianiu umarłych sprawiły, że stał się symbolem nadziei na zdrowie i ochronę przed chorobami. W kontekście cyberbezpieczeństwa, Asklepios to nasza metafora ochrony danych i systemów przed zagrożeniami cyfrowymi. Tak jak Asklepios wykorzystywał swoją wiedzę do uzdrawiania, tak my stosujemy swoje umiejętności do identyfikowania, zapobiegania i reagowania na cyberataki, dążąc do utrzymania "zdrowia" infrastruktury IT w krytycznym sektorze ochrony zdrowia.

O PROJEKCIE

Start Projektu: Listopad 2023
Długość trwania: 3 lata
Wysokość finansowania ze środków UE: 75%
Program: DIGITAL EUROPE
Konsorcjum wykonawcze: IS CONSULTING, Secure IT, AMC Data, MB Services

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w europejskim łańcuchu dostaw farmaceutyków, oraz interesariuszy całej służby zdrowia poprzez zapewnienie stałego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, wdrażania technologii i rozwiązań szkoleniowych.

Wzmacniamy Cyberbezpieczeństwo w Służbie Zdrowia

KRYTYCZNOŚĆ SŁUŻBY ZDROWIA

W raporcie ENISA podkreślono powszechny charakter zagrożeń cybernetycznych w różnych sektorach, podkreślając, że żadna branża nie jest na nie odporna, a opieka zdrowotna jest trzecim co do wielkości celem incydentów cybernetycznych. Jest ona zgodna z klasyfikacją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, obejmującą szereg sektorów, w tym obronność, edukację, media, handel detaliczny i dostawców usług cyfrowych. Kluczowe trendy obejmują przewagę oprogramowania ransomware i zagrożeń dla dostępności, niewłaściwe wykorzystanie legalnych narzędzi szpiegowskich, wpływ geopolityki na operacje cybernetyczne oraz profesjonalizację programów As-a-Service przez cyberprzestępców. Techniki takie jak podwójne wymuszenia, kradzież danych i nowe metody inżynierii społecznej ewoluowały, podczas gdy organy ścigania zwiększyły wysiłki przeciwko grupom takim jak Hive i Trickbot. Główne zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania obejmują złodziei informacji, takich jak Agent Tesla, z odnotowanym spadkiem liczby klasycznego mobilnego złośliwego oprogramowania. Ponadto w raporcie podkreślono wzrost popularności chatbotów AI w cyberbezpieczeństwie, złożoność ataków DDoS, wyłączenia Internetu, manipulację informacjami w konfliktach oraz zwiększony nacisk na ataki na łańcuch dostaw, ilustrując dynamiczny i wymagający krajobraz zagrożeń cybernetycznych.

7th amostattackedsector

JAK DOŁĄCZYĆ

Projekt jest dedykowany dla organizacji wspierających europejski system dystrybucji leków jako kluczowy element sektora ochrony zdrowia. 

OFEROWANE USŁUGI

  • Wdrożenie, utrzymanie i obsługa narzędzi do testowania bezpieczeństwa, w tym skanerów aplikacji internetowych i narzędzi do statycznego skanowania kodu.

  • Tworzenie i wdrażanie planów reagowania na incydenty zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi NIS2.

  • Przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych z zakresu reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa.​

  • Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja narzędzi do zarządzania podatnościami

  • Prowadzenie ciągłych kampanii uświadamiających poprzez prowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, edukację w zakresie certyfikacji rynku cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzanie testów świadomości na temat phishingu i ransomware.

  • Przeprowadzanie audytów cyberbezpieczeństwa zasobów IT organizacji i dostawców usług.

KNOWBE4 W PAKIECIE!

Każda organizacja dołączająca do projektu otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z usługi KNOWBE4 w formie Managed Service dla 25 użytkowników za darmo na cały okres trwania projektu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Usługi

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia!

bottom of page