top of page

#ASCLEPIUS

Projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu DIGITAL EUROPE 2022, którego celem jest umożliwienie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, poszerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienie zdolności w zakresie gotowości na wypadek cyberincydentów w europejskim ekosystemie łańcucha dostaw leków.

EN_Co-fundedbytheEU_RGB_NEG.png
LOGO1 copy_edited.jpg
ECCC logo.png

 #Kluczowe Informacje

Start Projektu: Listopad 2023
Długość trwania: 3 lata
Wysokość finansowania ze środków UE: 75%

Program: DIGITAL EUROPE
Konsorcjum wykonawcze: IS Consulting, Secure IT, AMC Data, MB Services

 #Cel

Celem projektu jest poprawa zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa w europejskim łańcuchu dostaw farmaceutyków, oraz interesariuszy całej służby zdrowia poprzez zapewnienie stałego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, wdrażania technologii i rozwiązań szkoleniowych.

 #Zakres

  • Wdrażanie, utrzymanie i obsługa narzędzi do ochrony punktów końcowych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Wdrożenie, utrzymanie i obsługa narzędzi do testowania bezpieczeństwa, w tym skanerów aplikacji internetowych i narzędzi do statycznego skanowania kodu.

  • Tworzenie i wdrażanie planów reagowania na incydenty zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi NIS2.

  • Przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych z zakresu reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa.​

  • Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja narzędzi do zarządzania podatnościami

  • Prowadzenie ciągłych kampanii uświadamiających poprzez prowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, edukację w zakresie certyfikacji rynku cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzanie testów świadomości na temat phishingu i ransomware.

  • Przeprowadzanie audytów cyberbezpieczeństwa zasobów IT organizacji i dostawców usług.

 #Wiedza

Wraz ze wzrostem zagrożeń cyberbezpieczeństwa każda organizacja potrzebuje pełnoetatowego pracownika, który obejmie rolę Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji, posiadającego szeroką wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa informacji. Z badania przeprowadzonego przez (ISC)2 wynika, że istnieje luka w liczbie 4 milionów pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem, nie licząc już istniejącej najwyższej w historii liczby pracujących w zawodzie 4,7 miliona osób. Prawie 49% badanych organizacji stwierdziło, że ma znaczny niedobór personelu ds. cyberbezpieczeństwa, który zapobiegałby problemom związanym z bezpieczeństwem i rozwiązywał je.

 #ENISA

W raporcie ENISA podkreślono powszechny charakter zagrożeń cybernetycznych w różnych sektorach, podkreślając, że żadna branża nie jest na nie odporna, a opieka zdrowotna jest trzecim co do wielkości celem incydentów cybernetycznych. Jest ona zgodna z klasyfikacją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, obejmującą szereg sektorów, w tym obronność, edukację, media, handel detaliczny i dostawców usług cyfrowych. Kluczowe trendy obejmują przewagę oprogramowania ransomware i zagrożeń dla dostępności, niewłaściwe wykorzystanie legalnych narzędzi szpiegowskich, wpływ geopolityki na operacje cybernetyczne oraz profesjonalizację programów As-a-Service przez cyberprzestępców. Techniki takie jak podwójne wymuszenia, kradzież danych i nowe metody inżynierii społecznej ewoluowały, podczas gdy organy ścigania zwiększyły wysiłki przeciwko grupom takim jak Hive i Trickbot. Główne zagrożenia ze strony złośliwego oprogramowania obejmują złodziei informacji, takich jak Agent Tesla, z odnotowanym spadkiem liczby klasycznego mobilnego złośliwego oprogramowania. Ponadto w raporcie podkreślono wzrost popularności chatbotów AI w cyberbezpieczeństwie, złożoność ataków DDoS, wyłączenia Internetu, manipulację informacjami w konfliktach oraz zwiększony nacisk na ataki na łańcuch dostaw, ilustrując dynamiczny i wymagający krajobraz zagrożeń cybernetycznych.

 #Leki

Współczesna opieka zdrowotna w dużej mierze opiera się na medycynie farmakologicznej. W badaniu przeprowadzonym przez Eurostat w 2019 r. na temat stosowania leków na receptę 47,9% populacji Europy deklaruje, że stosowało takie leki. Leki na receptę wspomagają leczenie wielu chorób, od zwykłego przeziębienia po krytyczne przypadki raka. Dzięki opracowaniu innowacyjnych metod leczenia farmakologicznego śmiertelne choroby są obecnie uleczalne. Istnieje wiele wyzwań związanych z zapewnieniem skutecznego leczenia farmakologicznego, w którym wyróżniamy dostępność, zapewnienie, że leki mogą być dostarczane do szpitali i aptek w odpowiednim czasie, ale także liczbę sfałszowanych leków zagrażających zdrowiu pacjentów.

bottom of page