top of page

CYBERSECURITYSERVICES

"Aerodynamics are for people who can't build engines."

SECURITY AWARENESS

Aby programy świadomości cyberbezpieczeństwa były skuteczne, muszą one być projektowane z myślą o ludziach, ich potrzebach i zachowaniach, a nie traktować ich tylko jako pracowników. Edukacja i regularne szkolenia powinny być dostosowane do różnorodnych poziomów wiedzy i umiejętności, a także oferować praktyczne porady, jak bezpiecznie korzystać z technologii cyfrowych w pracy i poza nią. Przez budowanie kultury bezpieczeństwa, która promuje otwartość na naukę i rozumienie zagrożeń cyfrowych, firmy mogą zwiększyć swoją odporność na ataki, a pracownicy czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za wspólne cyberbezpieczeństwo.

ZARZĄDZANIE PODATNOŚĆIAMI

W 2022 roku wykryto ponad 25 tysięcy podatności w systemach informatycznych, a liczba ta wzrosła do prawie 30 tysięcy w 2023 roku, co podkreśla rosnące wyzwanie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście, podatności typu "zero day", czyli te, przeciwko którym nie opracowano jeszcze łatek ani nie są one szeroko znane publicznie, stanowią szczególnie poważne zagrożenie. Ataki wykorzystujące te podatności mogą mieć dewastujące skutki, ponieważ dają cyberprzestępcom możliwość wykorzystania luk w oprogramowaniu przed wykryciem i naprawieniem przez producentów lub użytkowników. Zarządzanie podatnościami jest zatem nie tylko o krok do przodu w wykrywaniu potencjalnych słabości, ale także o zabezpieczeniu przed nieznanym.

MICROSOFT 365

Usługi Microsoft 365 stały się nieodłączną częścią codziennej pracy milionów użytkowników na całym świecie, z ponad 115 milionami aktywnych użytkowników już w 2020 roku. Ta wszechstronna platforma zapewnia nie tylko narzędzia do komunikacji i współpracy, ale również włącza w swoją strukturę zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa. Wbudowane mechanizmy ochrony danych, takie jak szyfrowanie, zarządzanie tożsamością i dostępem czy ochrona przed zagrożeniami, są zasadniczymi elementami zapewniającymi podstawowe bezpieczeństwo informacji przetwarzanych i przechowywanych w chmurze.

Zabezpiecz Swoją Organizację z Naszymi Kompleksowymi Usługami Cyberbezpieczeństwa

bottom of page