top of page

PRYWATNOŚĆ

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Szanujemy Twoją Prywatność i Cyberbezpieczeństwo

I. Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

IS Consulting
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa

NIP: 5272408723
REGON: 141173429

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

III. Stosowanie Plików Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarkę wywołującą można było zidentyfikować również po zmianie stron.

W plikach cookie przechowywane i przesyłane są między innymi następujące dane:
- ustawienia języka
- Dane logowania
- Informacje o lokalizacji / granicach

IV. Przekazywanie Danych Osobowych

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- Wix.com Ltd 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel – w celu realizacji obsługi strony internetowej isconsulting.pl.

- Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA – w celu rejestracji i obsługi uczestników warsztatowych za pomocą platform Forms, SharePoint oraz Teams.

- Google, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - w celu analizy ruchu sieciowego naszej strony internetowej.

V. Newsletter

Newslettery są wysyłane za wyłączną zgodą osoby zapisującej się do Newslettera

VI. Formularz Kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

bottom of page