top of page

CYBERStrategy

DATA SECURITY

CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo danych jest fundamentalnym procesem ochrony jednego z najważniejszych zasobów każdej firmy - jej danych. Kluczowe jest zrozumienie, że proces ten nie ogranicza się tylko do zabezpieczania fizycznych lub cyfrowych miejsc przechowywania danych. Rzeczywistym celem jest ochrona samych danych przed ich utratą, niepowołanym dostępem, a także przed potencjalnym wyciekiem. To podejście podkreśla wagę danych jako aktywów i wymaga kompleksowego zastosowania technologii, polityk oraz procedur, które zapewniają ich bezpieczeństwo na każdym etapie przetwarzania i przechowywania.

IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA

Identyfikacja i klasyfikacja danych to kluczowy proces w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, który wymaga dogłębnej analizy procesów biznesowych organizacji. Pozwala to na zrozumienie, jakie dane są przetwarzane, czy podlegają one ochronie prawnej, oraz jakie mają znaczenie dla działalności firmy. Następnym krokiem jest odnalezienie tych danych w zasobach IT i odpowiednie ich oznaczenie, co jest niezbędne do zapewnienia ich skutecznej ochrony. Proces ten umożliwia nie tylko zabezpieczenie informacji przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy wyciekiem, ale także zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Dzięki precyzyjnej klasyfikacji danych, organizacje mogą priorytetyzować swoje działania zabezpieczające, skupiając się na najbardziej wrażliwych i krytycznych danych. To z kolei pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo, zapewniając ochronę danych na odpowiednim poziomie. Ponadto, prawidłowo przeprowadzony proces identyfikacji i klasyfikacji danych wspiera organizacje w budowaniu zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych, podkreślając ich zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwo informacji.

ZABEZPIECZANIE DANYCH

Poprawne zabezpieczanie danych polega na wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, takich jak DLP (Data Loss Prevention), DSPM (Data Security Posture Management) oraz technologie szyfrowania, które wspierają automatyzację procesów i działają prewencyjnie. Narzędzia DLP pomagają w identyfikacji, monitorowaniu i ochronie danych w trakcie ich przetwarzania, przechowywania i transmisji, zapobiegając ich nieautoryzowanemu ujawnieniu. DSPM z kolei umożliwia ciągłą ocenę i zarządzanie postawą bezpieczeństwa danych, identyfikując potencjalne słabości i niezgodności z zasadami ochrony danych.

Szyfrowanie danych stanowi fundamentalną warstwę ochrony, zapewniając, że nawet w przypadku nieautoryzowanego dostępu, informacje pozostają nieczytelne i bezużyteczne dla osób trzecich. Wdrażanie tych narzędzi w strategię bezpieczeństwa danych pozwala na zbudowanie solidnej obrony, działając prewencyjnie przed potencjalnymi zagrożeniami oraz automatyzując kluczowe procesy ochrony danych. Dzięki temu organizacje mogą skutecznie zabezpieczyć swoje najcenniejsze aktywa cyfrowe, jednocześnie zwiększając swoją odporność na naruszenia danych i zgodność z regulacjami ochrony prywatności.

Zabezpiecz Kluczowe Dane Twojej Firmy Dzięki Naszym Usługom

bottom of page