top of page
Command & Conquer
Command & Conquer

Pracujemy nad Szczegółami

|

Location is TBD

Command & Conquer

Interaktywny warsztat dedykowany dla C-Suite. Ten kurs został stworzony, aby wyposażyć osoby decyzyjne w wiedzę jak zarządzać cyberincydentami w organizacjach.

Nie prowadzimy sprzedaży biletów
Zobacz inne wydarzenia

Czas i lokalizacja

Pracujemy nad Szczegółami

Location is TBD

O wydarzeniu

Cel Szkolenia:

est zaprojektowane specjalnie dla kadry kierowniczej, aby umożliwić im efektywne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa cybernetycznego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych rodzajów incydentów bezpieczeństwa, ich wpływu na biznes oraz kluczowej roli, jaką odgrywają w ich zarządzaniu. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w symulacji incydentu bezpieczeństwa, co pozwoli im zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Szkolenie ma na celu nie tylko wzrost kompetencji osobistych, ale również zwiększenie odporności organizacji na incydenty cybernetyczne.

Program Szkolenia:
  1. Wprowadzenie: Omówienie głównych celów i struktury szkolenia. Podkreślenie znaczenia roli C-suite w zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa cybernetycznego.
  2. Zrozumienie Incydentów Bezpieczeństwa: Definicja i charakterystyka incydentów bezpieczeństwa, w tym różnych typów takich jak phishing, malware, ransomware, itp. Analiza wpływu incydentów bezpieczeństwa na działalność biznesową i reputację firmy.
  3. Rola C-Suite w Zarządzaniu Incydentami Bezpieczeństwa: Wprowadzenie do strategii i podejmowania decyzji przez kadry wyższego szczebla w trakcie incydentu. Omówienie odpowiedzialności związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz zarządzaniem kryzysowym.
  4. Proces Reagowania na Incydenty: Przegląd etapów odpowiedzi na incydenty: przygotowanie, identyfikacja, reagowanie, usuwanie skutków, odbudowa i analiza wniosków. Dyskusja na temat praktycznych kroków i najlepszych praktyk w każdej fazie.
  5. Interaktywne Warsztaty: Symulacje scenariuszy cyberataków Warsztaty z zarządzania incydentami
  6. Podsumowanie i Dyskusja: Kluczowe wnioski i najlepsze praktyki Sesja pytań i odpowiedzi

Metodyka Szkolenia:

Szkolenie łączy w sobie teoretyczne prezentacje z interaktywnymi warsztatami praktycznymi, umożliwiając uczestnikom zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i technologii.

Dla Kogo Jest To Szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do:

  • Kadry wysokiego szczebla
  • Doświadczonych managerów

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page