top of page

MICROSOFT365

CYBERSECURITYSERVICES

CZYM JEST MICROSOFT 365

Microsoft 365 to wszechstronna platforma chmurowa, która integruje aplikacje biurowe, narzędzia do współpracy i rozwiązania bezpieczeństwa, umożliwiając firmom zwiększenie produktywności i efektywności pracy. Obejmując popularne aplikacje takie jak Word, Excel, PowerPoint, a także Teams i SharePoint, Microsoft 365 umożliwia pracownikom łatwe tworzenie, komunikację i współpracę z dowolnego miejsca na świecie. Bezpieczeństwo tej platformy jest kluczowe dla organizacji, ponieważ integruje ona wrażliwe dane i procesy biznesowe, które mogą stać się celem cyberataków. Zapewnienie ochrony przed zagrożeniami, zarządzanie dostępem i ochrona danych w Microsoft 365 ma zatem fundamentalne znaczenie dla utrzymania ciągłości działania firmy, ochrony jej zasobów cyfrowych i utrzymania zaufania klientów.

FORTECA W CHMURZE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, 24% organizacji doświadczyło incydentów bezpieczeństwa związanych z chmurą publiczną, gdzie główną przyczyną były błędne konfiguracje, po nich następowały kompromitacje kont oraz wykorzystane podatności. Te wyniki sugerują, że organizacje powinny priorytetowo traktować wzmocnienie swoich środków bezpieczeństwa w chmurze oraz poprawę wykrywania incydentów i raportowania. Ciągłe monitorowanie i regularne audyty bezpieczeństwa mogą pomóc organizacjom lepiej zrozumieć swoją postawę wobec bezpieczeństwa i zredukować ryzyko incydentów związanych z chmurą. Z rosnącą złożonością wielochmurową, nie dziwi fakt, że tylko 67% profesjonalistów ds. cyberbezpieczeństwa jest w najlepszym razie umiarkowanie pewnych postawy bezpieczeństwa chmurowego swojej organizacji. Wyniki ankiety podkreślają znaczenie ciągłego doskonalenia strategii bezpieczeństwa chmury, stałego szkolenia oraz wdrażania najlepszych praktyk, aby zwiększyć pewność i zapewnić solidną postawę bezpieczeństwa w obliczu ewoluujących zagrożeń. Chociaż jedna trzecia respondentów (30%) ocenia poziom ryzyka w chmurze i środowiskach lokalnych jako równy, 43% zauważa wyższy stopień ryzyka w chmurze.

72% USEMICROSOFT

MICROSOFT ENTRA

Microsoft Entra jest nowoczesną platformą zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), zaprojektowaną przez Microsoft, aby ułatwić organizacjom bezpieczne zarządzanie tożsamościami użytkowników oraz kontrolę dostępu do zasobów w środowiskach hybrydowych i chmurowych. Entra integruje zaawansowane funkcje zarządzania tożsamościami, weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa, wspierając organizacje w ochronie przed nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi cyberzagrożeniami. Dzięki Entra, firmy mogą skorzystać z jednolitej i skalowalnej platformy, która oferuje rozwiązania takie jak zarządzanie dostępem warunkowym, wieloskładnikowe uwierzytelnianie i zaawansowane zarządzanie tożsamościami użytkowników, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i aplikacji w dzisiejszym dynamicznym świecie cyfrowym.

Jako certyfikowany partner Microsoft, nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z platformą Microsoft Entra, w tym analizy, wdrożenia i budowę procesów zarządzania tożsamością. Nasz zespół ekspertów może pomóc w ocenie aktualnej architektury bezpieczeństwa, identyfikacji potencjalnych luk i zaproponowaniu spersonalizowanych rozwiązań, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej organizacji. Od początkowej analizy, przez proces wdrożenia, aż po konfigurację zaawansowanych funkcji zarządzania tożsamością i dostępem, wspieramy firmy w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje Microsoft Entra. Nasze usługi nie tylko pomagają w optymalizacji procesów zarządzania tożsamością, ale również zwiększają bezpieczeństwo i efektywność operacyjną, umożliwiając organizacjom skupienie się na swoich kluczowych działaniach biznesowych.

PURVIEW

Microsoft Purview to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania ryzykiem, zgodnością i ochroną danych oferowane przez Microsoft, które umożliwia organizacjom lepszą kontrolę i ochronę ich danych w całym przedsiębiorstwie. Purview dostarcza narzędzi niezbędnych do odkrywania, klasyfikacji, ochrony oraz monitorowania danych poufnych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują - w chmurze, na urządzeniach mobilnych, w aplikacjach SaaS czy w środowiskach lokalnych. Dzięki możliwościom zarządzania zgodnością i ryzykiem, Microsoft Purview wspiera firmy w spełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, jednocześnie zapewniając zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. Narzędzie to integruje różne funkcjonalności, takie jak zarządzanie tożsamościami i uprawnieniami dostępu, ochrona informacji oraz zarządzanie ryzykiem insajderów, co czyni je kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa danych każdej nowoczesnej organizacji.

Jako partner Microsoft, nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z wdrożeniem i optymalizacją Microsoft Purview w organizacji. Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie w zakresie analizy potrzeb biznesowych, projektowania i implementacji rozwiązań Purview, dostosowanych do specyficznych wymagań klienta. Nasi eksperci pomagają w maksymalnym wykorzystaniu potencjału tej platformy, od konfiguracji zasad ochrony danych, przez zarządzanie zgodnością, aż po szkolenia użytkowników końcowych. Dzięki naszemu wsparciu, organizacje mogą nie tylko skutecznie zarządzać swoimi danymi i minimalizować ryzyko, ale również zwiększyć swoją odporność na cyberzagrożenia, chroniąc tym samym swoje najcenniejsze zasoby - informacje.

INTUNE

Microsoft Intune to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa i bezpieczeństwem aplikacji, które umożliwia organizacjom zarządzanie urządzeniami mobilnymi, aplikacjami oraz komputerami pracowników w bezpieczny i efektywny sposób. Dzięki Intune, firmy mogą łatwo wdrażać zasady bezpieczeństwa, konfigurować ustawienia na urządzeniach oraz zarządzać dostępem do danych firmowych, zapewniając ich ochronę na każdym urządzeniu i w każdej lokalizacji. Intune integruje się z Microsoft 365, oferując jednolitą platformę do zarządzania tożsamością i dostępem, co ułatwia ochronę danych w chmurze i na urządzeniach końcowych. Rozwiązanie to wspiera również zdalne wdrażanie aplikacji i aktualizacji, co umożliwia utrzymanie oprogramowania w najnowszej wersji oraz zwiększa produktywność pracowników, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z cyberzagrożeniami.

Jako partner Microsoft, nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z Microsoft Intune, zapewniając wsparcie na każdym etapie – od planowania i wdrożenia po zarządzanie i optymalizację. Dostarczamy ekspertyzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego wykorzystania wszystkich funkcji Intune, pomagając w konfiguracji zasad ochrony danych, zarządzaniu urządzeniami i aplikacjami, oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa danych korporacyjnych. Dzięki naszej pomocy, organizacje mogą skorzystać z pełnego potencjału zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa, zwiększając bezpieczeństwo swoich środowisk IT i ułatwiając zarządzanie urządzeniami i aplikacjami w rozproszonych zespołach pracy.

DEFENDER

Microsoft Defender to kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa od Microsoft, które zapewnia wszechstronną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi dla urządzeń końcowych, tożsamości, aplikacji oraz danych w środowiskach chmurowych i hybrydowych. Zintegrowany z ekosystemem Microsoft 365, Defender oferuje zaawansowane funkcje takie jak ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, analiza zachowań, zapobieganie wykorzystywaniu podatności oraz automatyczne reagowanie na incydenty, co pozwala na szybką neutralizację zagrożeń. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, Microsoft Defender ciągle ewoluuje, aby skutecznie przeciwdziałać nowym i rozwijającym się atakom, jednocześnie minimalizując fałszywe alarmy i zapewniając niewielki wpływ na wydajność systemu. To kompleksowe podejście do bezpieczeństwa pozwala firmom na ochronę swoich zasobów cyfrowych w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie cyberzagrożeń, zachowując przy tym wysoką produktywność i ciągłość działania.

Jako certyfikowany partner Microsoft, nasza firma oferuje pełen zakres usług związanych z Microsoft Defender, wspierając organizacje w implementacji, konfiguracji i zarządzaniu tym potężnym rozwiązaniem bezpieczeństwa. Nasze usługi obejmują analizę potrzeb bezpieczeństwa, dostosowanie ochrony do specyficznych wymagań biznesowych, a także zapewnienie bieżącego wsparcia technicznego. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej, klientom udaje się maksymalizować skuteczność Microsoft Defender, zapewniając zaawansowaną ochronę przed szerokim spektrum zagrożeń cyfrowych. Współpracując z nami, organizacje mogą skoncentrować się na swoich kluczowych działaniach biznesowych, mając pewność, że ich środowisko IT jest chronione przez jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa dostępnych na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO MICROSOFT 365

Nasza firma specjalizuje się w budowaniu zaawansowanego bezpieczeństwa dla platformy Microsoft 365, dostarczając kompleksowe usługi od analizy zapotrzebowań, poprzez wdrożenia, aż po usługi Managed Services. Rozpoczynając od szczegółowej analizy i zrozumienia unikalnych potrzeb oraz wyzwań bezpieczeństwa Twojej organizacji, projektujemy i implementujemy spersonalizowane strategie ochrony, które są w pełni zgodne z najlepszymi praktykami Microsoft 365. Dzięki naszemu wsparciu w zakresie wdrożeń, zapewniamy, że wszystkie składniki platformy Microsoft 365 - od Exchange Online po SharePoint i Teams - są optymalnie skonfigurowane, aby zabezpieczyć dane firmowe przed cyberzagrożeniami. Ponadto, nasze usługi Managed Services oferują ciągłą, proaktywną ochronę i zarządzanie bezpieczeństwem, umożliwiając Twojej organizacji skupienie się na kluczowych celach biznesowych, podczas gdy my dbamy o utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności Twojego środowiska Microsoft 365.

Zabezpiecz Swoje Środowisko Microsoft 365 z Naszymi Ekspertami Cyberbezpieczeństwa

bottom of page