top of page

WSZYSCY ZASŁUGUJEMY NA BEZPIECZEŃSTWO

NOWOCZESNE ZAGROŻENIA

Wydawałoby się, że tak banalne stwierdzenie, jak "Świat zmienia się na naszych oczach" nie powinno zaprzątać niczyjej uwagi. Kiedy jednak uważniej przyjrzymy się realnym konsekwencjom tych zmian, to dochodzimy do wniosku, że musimy je potraktować ze szczególną troską, aby skutecznie reagować i zapobiegać wszelkim niebezpiecznym dla naszej działalności zjawiskom. Codziennie zmieniające się trendy w biznesie, a  co za tym idzie i w IT powodują, że właściwie wszystkie organizacje muszą inwestować coraz więcej tak cennego czasu i  środków finansowych, aby adoptować swój biznes do świata obowiązujących przepisów i regulacji, przez co, w efekcie nie mogą właściwie skoncentrować się na głównych celach swojej działalności.

Cyber Ataki

W ostatnich lata znacząco wzrosła liczba cyber ataków na organizacje. Powtarzające się ataki typu ransomware czy DDoS to już dziś codzienność. Niestety złe zarządzanie podatnościami w IT oraz brak podstawowej edukacji o cyber zagrożeniach powodują, że organizacje stają się coraz bardziej bezbronne wobec  nasilających się działań tej formy przestępczości.

więcej

Zmiany Prawne

Jednym z największych wyzwań dla organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa jest dostosowanie się do przepisów prawnych. Od kilku lat obserwujemy kumulację wymogów prawnych takich jak RODO czy NIS2, przez co systematycznie nasila się presja organów państwowych i administracyjnych na organizacje  przy adaptacji przez nie kontroli bezpieczeństwa.

więcej

Cyfrowy Biznes

Nowoczesne technologie wspierają znacząco rozwój biznesu. Pozwalają również na bieżąco dostosowywać działalność  do ciągle zmieniających się trendów rynkowych oraz wszechstronnie rozwijać własny produkt. Nowe technologie to jednak  też nowe zagrożenia, których biznes niestety często nie uwzględnia w swoich planach.

więcej

NASZE USŁUGI

USŁUGI ZARZĄDZANE

Aby zapewnić waszej organizacji więcej swobody w działaniu, opracowaliśmy nowoczesne usługi zarządzane dzięki czemu wy zajmujecie się realizacją swoich celów biznesowych a my zapewniamy wam odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Asian business adviser meeting to analyze and discuss the situation on the financial repor

Projekt

Analiza wymagań biznesowych dla rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie projektu wdrożenia oraz późniejszego utrzymania usług.

Czerwone schody

Wdrożenie

Wdrożenie rozwiązania zgodnie z zatwierdzoną architekturą i wymogami biznesowymi w środowisku klienta.

Data Security system Shield Protection Verification.jpg

Utrzymanie

Zarządzanie, aktualizacja, oraz  wsparcie usługi w środowisku klienta przez wykwalifikowany personel.

bottom of page